IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: TA STRAN JE NAMENJENA SAMO ZDRAVSTVENIM DELAVCEM IN DRUGIM RELEVANTNIM ODLOČEVALCEM V SLOVENIJI.

Informacije o cepivu NuvaxovidTM (rekombinantno, adjuvantno) proti bolezni COVID-19 (znano tudi pod imenom NVX-CoV2373)

Cepivo NuvaxovidTM COVID-19 (rekombinantno, adjuvantno) je pridobilo pogojno dovoljenje za promet za aktivno imunizacijo za preprečevanje bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2, pri osebah, starih 12 let in več.

Poročanje o neželenih učinkih

Poročanje o o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet z zdravilom je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila.

Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila prek nacionalnega sistema poročanja za Slovenijo:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 8 2000 500
Faks: +386 8 2000 510
e-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.jazmp.si

 

Stopite v stik z nami

Tel.: +386 1 888 83 23
09:00–17:00
Od ponedeljka do petka