OMEJITEV ODGOVORNOSTI: TA STRAN JE NAMENJENA SAMO ZA ŠIRŠO JAVNOST V SLOVENIJAI.

Informacije na tej spletni strani so namenjene za splošno informiranje in izobraževanje javnosti v Sloveniji in ne služijo kot nadomestilo za posvet z zdravnikom ali drugim usposobljenim zdravstvenim delavcem.

Informacije o cepivu NuvaxovidTM (rekombinantno, adjuvantno) proti bolezni COVID-19 (znano tudi pod imenom NVX-CoV2373)

Cepivo NuvaxovidTM COVID-19 (rekombinantno, adjuvantno) je pridobilo pogojno dovoljenje za promet za aktivno imunizacijo za preprečevanje bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2, pri osebah, starih 12 let in več.

Pomembne informacije

Za več informacij o cepivu NuvaxovidTM (rekombinantno, adjuvantno) proti bolezni COVID-19 prenesite navodilo za uporabo.

Poročanje o neželenh učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. To vključuje tudi kakršne koli neželene učinke, ki niso navedeni v navodilu za uporabo.

O sumih na neželene učinke lahko poročate vi ali zdravstveni delavec prek nacionalnega sistema poročanja za Slovenijo:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 8 2000 500
Faks: +386 8 2000 510
e-pošta: [email protected]
Spletno stran: www.jazmp.si

 

Stopite v stik z nami

Tel.: +386 1 888 83 23
09:00–17:00
Od ponedeljka do petka